Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er en diskresjonær tjeneste som innebærer forvaltning av finansielle eiendeler med bakgrunn i en fullmakt og et definert investeringsmandat.

Hva er aktiv forvaltning?

Aktiv forvaltning betyr at kundene overlater beslutningene for investeringene tilknyttet spesifikke VPS- og bankkonti til Hausta.

Dette byr på muligheter. Muligheter til å kunne skreddersy en portefølje etter investors mål, risikoevne og preferanser. Som kunde i Hausta engasjerer du oss som din forvalter, og med bakgrunn i investeringsmandatet gjør Hausta analyser, utvelgelse og direkteinvesteringer der det ansees som hensiktsmessig for deg.

Det er ingen binding knyttet til forvaltningen og investeringen kan enten gjøres som en engangsinvestering eller gjennom en månedlig spareavtale. Som kunde i Hausta får du innsyn i din portefølje realtid via nettbaserte løsninger.

Hva er forskjellen mellom aktiv forvaltning og et fond?

Den største forskjellen mellom aktiv forvaltning og et aksjefond er friheten til valg av aktivaklasse. Aktiv forvaltning byr på muligheter samt fleksibilitet både for deg som kunde, og oss som forvalter. Hvor et fonds handlefrihet er bestemt av Verdipapirfondloven, blir mandatet i aktiv forvaltning bestemt av deg som kunde og din risikoprofil.

I et aksjefond eier du andeler i fondet, mens du som kunde i Hausta vil stå som direkteeier av verdipapirene.

Har du spørsmål om aktiv forvaltning?

Ta kontakt