Forvaltningsfilosofi

Forvaltningsfilosofi

Vår forvaltningsfilosofi er langsiktig, aktiv og verdiorientert

Valg av aktivaklasse
For å oppnå en høyest mulig avkastning over tid er valg av aktivaklasse helt avgjørende. I Hausta bruker vi mye tid på valg av aktivaklasser for å oppnå en god avkastning samt å begrense risiko på våre porteføljer. Aksjemarkedet og rentemarkedet er aktivaklassene vi hovedsaklig benytter oss av.

Vårt mål og vår oppgave er å sette våre kunder i stand til å utnytte langsiktige markedssvingninger. Helt enkelt ønsker vi høy aksjeandel når markedet er lavt priset (billig), og lav aksjeandel når markedet er høyt priset (dyrt). Hvor mye aksjer, og hvor mye renter er altså verdsettelsesbasert.

Valg av aksjer
Når vi velger aksjer i våre porteføljer er vi verdiorienterte. Vi investerer typisk i selskaper som historisk har vist en god inntjening, har lite gjeld i forhold til egenkapital, har god utbytteevne og har ledelse som selv eier aksjer i selskapet. Når vi analyserer et selskap er vi veldig opptatt av historisk inntjening, samt at estimatene på fremtidig inntjening er fornuftige i forhold til hva selskapet har levert historisk.

Våre aksjeinvesteringer gjøres helt uavhengig av indekser, størrelse på selskap, sektorer og trender i markedet. Vi investerer i selskaper hvor vi ser størst mulig oppside for våre kunder, hensyntatt risiko i investeringen.

Har du spørsmål om vår forvaltningsfilosofi?

Kontakt oss