Velkommen

Hausta Kapitalforvaltning er en uavhengig aktør, eid av de ansatte og lokale investorer.

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenestene porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.