Om selskapet

Om selskapet

Hausta er en uavhengig aktør, eid av de ansatte og lokale investorer. Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenestene aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.  

Vårt mål

Vårt mål er å gi våre kunder best risikojustert avkastning.

Historie

Hausta ble etablert i 2010 av daglig leder og forvalter Helge Aune. Selskapet fikk konsesjon til å yte investeringstjenestene aktiv forvaltning og investeringsrådgivning samme år, og har forvaltet kundemidler siden 01.01.2011.

Selskapet i dag

Hausta har i dag fire ansatte, og har kontorer i Stavanger sentrum. Vi forvalter verdier for 256 kunder. Våre kunder er privatpersoner, foretak samt institusjonelle aktører.