Om selskapet

Om selskapet

Hausta er en uavhengig aktør, eid av de ansatte og lokale investorer. Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenestene porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.  

Vårt mål

Vårt mål er å gi våre kunder best risikojustert avkastning.

Historie

Hausta ble etablert i 2010 av daglig leder og forvalter Helge Aune. Selskapet fikk konsesjon til å yte investeringstjenestene porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning samme år, og har forvaltet kundemidler siden 01.01.2011.

Selskapet i dag

Hausta har i dag tre ansatte, og har kontorer i Stavanger sentrum. Våre kunder er privatpersoner, foretak og institusjonelle aktører.