Styret

Styret

Styret i Hausta er valgt av aksjonærene, og har som oppgave å føre tilsyn med den daglige ledelsen og forvaltningsselskapets virksomhet for øvrig. Styret har bred erfaring fra ulike institusjoner innen finans, revisjon og advokattjenester.

Asbjørn Vagle

Styreleder
Yrke: Konsulent
Arbeidserfaring:
Konsulent i Asesor AS
Tidligere direktør formuesforvaltning i Skagen Fondene

Howard Wilberg

Styremedlem
Yrke: Daglig Leder F5 IT AS
Arbeidserfaring:
Utdannet revisor
Tidligere Daglig Leder i Wilberg AS

Snorre Haukali

Styremedlem
Yrke: Advokat
Arbeidserfaring:
Partner i Kluge Advokatfirma